Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24-4-2015

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 

.

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 28η του μηνός Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα  20.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:              

1.Ανανέωση χωροθέτησης υποθαλασσίου πάρκου Αργινωντών και απαγόρευση αλιείας στην θαλάσσια περιοχή Κεφάλα, Εμπορειός, Σκάλια, Αργινώντα, Καστέλι

2.Καθορισμός τέλους χρήσης ανοικτού θεάτρου Χώρας

3.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2015 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης Π/Υ οικονομικού έτους 2015

4.Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας στα Αργινώντα

5.Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων – αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας σε υπάλληλο

6.Λήψη απόφασης για εκποίηση του συνόλου των εγκαταλειμμένων οχημάτων που θα περισυλλέγουν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΚΤΖ) κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004

7.Εκμίσθωση παραλιών 

8.Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γενική Γραμματείας Αθλητισμού για την περίοδο 2015-16, από τον Δήμο Καλυμνίων.

9.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

10.Μετακινήσεις αιρετών και τρίτων 

                                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                               Ψαράς Γεώργιος

Εκτύπωση Email