Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 6-5-2015

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου                        

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου,  την 8η του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:                              

.

                       

1.Εκμίσθωση παραλιών Καλύμνου

2.Επανεξέταση της υπ’ αριθμ. 169/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

3.Μετακινήσεις αιρετών

 

Το κατεπείγον της σύγκλησης για τα ως άνω θέματα προκύπτει ως εξής:

Για το 1ο θέμα υπάρχει καταληκτική ημερομηνία (σχετικά τα υπ’ αριθμ. 8393/5-5-2015 και 8434/5-5-2015 έγγραφα της Οικονομικής Υπηρεσίας)

Για το 2ο θέμα θα εισηγηθεί ο κ. Δήμαρχος πριν την λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος

Για το 3ο θέμα πρέπει να μετακινηθεί ο κ. Δήμαρχος και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας στην Ρόδο για τεχνικά θέματα που αφορούν τον Δήμο                                         

                                               Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                               Ψαράς Γεώργιος

Εκτύπωση Email