Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 8-5-2015

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου                 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου,  την 11η του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:          

.

                                           

1. Αποστολή προτάσεων Δήμου Καλυμνίων για ένταξη στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Το κατεπείγον της σύγκλησης για το ως άνω θέμα προκύπτει από το εξαιρετικά επείγον έγγραφο της Π.Ε.Δ. με αριθμ. πρωτ. 275/8-5-2015.

 

                                               Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                               Ψαράς Γεώργιος

Εκτύπωση Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates