Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 18-5-2015 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 22η του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα  20.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

.

 

1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

2. Έγκριση λειτουργίας Εκθετηρίου Ναυτικής & Σπογγαλιευτικής Παράδοσης, ορισμός υπαλλήλου και καθορισμός τιμής εισιτηρίου

3. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για τις ανάγκες της πυροπροστασίας

4. Σύσταση επιτροπής εξέτασης υλικού για τα γεγονότα του Πετροπόλεμου 

5. Εκμίσθωση δημοτικού σταδίου για διενέργεια συναυλίας

6. Έγκριση της μελέτης «Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού από Παλιά Σφαγεία έως Θέρμα»

7. Έγκριση της μελέτης «Τσιμεντόστρωση δρόμου στον Μελιτσάχα»

8. Έγκριση της μελέτης «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»

9. Έγκριση σκοπιμότητα προμηθειών

10. Μετακινήσεις αιρετών 

 

                                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                               Ψαράς Γεώργιος

 

Εκτύπωση Email