Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου          

                   

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου,  σήμερα την 27η του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:          

.

1. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης Π/Υ οικονομικού έτους 2015

2. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Ντάργουιν της Αυστραλίας

3. Έγκριση της μελέτης «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»

4. Αίτημα προς Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για παραχώρηση χρήσης εκ μέρους του Δήμου του Κάστρου της Χώρας

 

Το κατεπείγον της σύγκλησης για τα ως άνω θέματα προκύπτει ως εξής:

Για το 1ο θέμα υπάρχει εγγραφή στον προϋπολογισμό δαπάνης που είναι απαραίτητη για το πρόγραμμα Ολοκληρωμένο Σύστημα τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού με σκοπό την Εξοικονόμηση ενέργειας που έχει καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του

Για το 2ο θέμα θα μετακινηθούν οι δυο αντιδήμαρχοι στην Αυστραλία με έξοδα του Δήμου και απαιτείται νέα απόφαση

Για το 3ο θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι λήγει η προηγούμενη σύμβαση και απαιτείται νέος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με χρονοβόρα διαδικασία

Για το 4ο θέμα πρέπει να γίνει το αίτημα άμεσα γιατί ήδη έχουμε μπει στην τουριστική περίοδο και το Κάστρο παραμένει κλειστό 

                                          

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Ψαράς Γεώργιος

Εκτύπωση Email