Νέα & Ανακοινώσεις
Νέα και Ανακοινώσεις

Νέα και Ανακοινώσεις (637)

Διάφορα νέα και δραστηριότητες που σχετίζονται με το Δήμο Καλυμνίων

Τρίτη, 23 Απριλίου 2024 13:06

Ανακοίνωση

O Δήμαρχος Καλυμνίων κος Ιω. Μαστροκούκος, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά και δημοσίως την Ένωση Καλυμνίων Αττικής και προσωπικά τον συμπατριώτη μας και Πρόεδρο της Ένωσης κο Δημ. Καλικάτζαρο για την ευγενική τους χορηγία όσον αφορά τον ηλεκτροφωτισμό του κλειστού γυμναστηρίου του νησιού μας.

Είναι γεγονός, ότι η Ένωση Καλυμνίων Αττικής στέκεται πάντα με προθυμία και ευαισθησία σε κάθε ζήτημα που αφορά την Κάλυμνο και τους συμπατριώτες μας συμβάλλοντας πάντα με τον τρόπο της όπου και όποτε παραστεί ανάγκη .

 

 Από το Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Αγαπητή συμπατριώτισσα,

Αισθάνομαι την υποχρέωση, ως Δήμαρχος του νησιού της Καλύμνου, να σας ευχαριστήσω θερμά και εγγράφως για την εξαιρετική πρωτοβουλία να αναλάβετε με δικές σας δαπάνες και συνεργεία της επιλογής σας την εκπόνηση των απαιτούμενων αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών καθώς και την κατασκευή του έργου ανακαίνισης και προσαρμογής σε νέα χρήση του κτιρίου, όπου θα στεγαστεί η υπό ίδρυση Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο.

Τέτοιες πρωτοβουλίες όταν μάλιστα προέρχονται από συμπατριώτες, έχουν ειδικό βάρος και διπλή αξία  καθώς αποδεικνύουν στην πράξη, ότι η αγάπη για τη μικρή μας Κάλυμνο ζει πάντα στις καρδιές μας όπου και αν βρισκόμαστε.

Και πάλι αγαπητή συμπατριώτισσα σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την κίνηση αγάπης και προσφοράς προς το νησί μας και ελπίζω πραγματικά, πως η δική σου πρωτοβουλία  θα αποτελέσει στο εξής παράδειγμα προς μίμηση.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων

Ιωάννης Μαστροκούκος

Δευτέρα, 08 Απριλίου 2024 14:28

Ανακοίνωση

Προκειμένου να προβούμε σε ορθολογική διαχείριση του δημοτικού χώρου και για την αποφυγή επικάλυψης εκδηλώσεων, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο εξής,  παρακαλούμε όποιος Σύλλογος, Φορέας ή φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να πραγματοποιήσει  εκδήλωση στο χώρο του ισογείου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας (Κέντρου Πολιτισμού και Ιστορίας)  απαραιτήτως να καταθέτει γραπτή αίτηση σε εύλογο προγενέστερο χρόνο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-mail), που να απευθύνεται στην αρμόδια Αντιδήμαρχο Παιδείας & Πολιτισμού κα Χρυσοβαλάντη Καναβούρη , από την οποία παραχωρείται και η σχετική άδεια.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, μη ενημέρωσης και παραχώρησης άδειας, η εκδήλωση δεν θα πραγματοποιείται.

 

                                                              Από το Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας  & Δημοσίιων Σχέσεων

Παρασκευή, 05 Απριλίου 2024 09:47

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε  την Κυριακή 7 Απριλίου, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, προκειμένου  να μιλήσουμε για θέματα της καθημερινότητας και ιδιαίτερα όσων αφορούν την καθαριότητα της περιοχή σας.

   Θα  ήταν μεγάλη μας τιμή να σας συναντήσουμε όλους εκεί.

 

 

 

 

                                                              Από το Γραφείο Δημάρχου

                                                               & Επικοινωνίας

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024 14:10

Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος (Η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15.3.2024- ΑΔΑ:ΡΑ2Π4653Π8-ΚΣΡ), προς εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων, ενόψει και της νέας αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά την 1η Μαΐου του 2024.

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο υπενθυμίζονται μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

✓ Ο Κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, στην προστασία του Περιβάλλοντος, την πυροπροστασία και πυρασφάλεια των κτισμάτων που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών ή γειτνιάζουν με αυτές, όπως και στον περιορισμό της συμβολής τους στη διάδοση της φωτιάς.


✓ Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων, αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε οικόπεδα ή γήπεδα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε περιαστικό πράσινο, σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές ή βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.
✓ Για τα εν λόγω ακίνητα είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι τις 31.03.2024.
Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται μέσα σε έναν μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2024 να υποβάλουν δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.
✓ Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του Κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα των προαναφερόμενων περιπτώσεων για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024. Αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.
✓ Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31.03.2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31.03.2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

 ✓ Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, τα προαναφερόμενα στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.

✓ Επισημαίνουμε ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στα ανωτέρω, επιβάλλει κυρώσεις από τον Δήμο ή την Πυροσβεστική σε συνδυασμό με λοιπές διατάξεις πρόληψης.

Από το Γραφείο Δημάρχου

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 14:02

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε  την Κυριακή 24 Μαρτίου, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας , προκειμένου  να μιλήσουμε για θέματα της καθημερινότητας και ιδιαίτερα όσων αφορούν την καθαριότητα της περιοχή σας.

   Θα  ήταν μεγάλη μας τιμή να σας συναντήσουμε όλους εκεί.

Από το Γραφείο Δημάρχου

    &  Επικοινωνίας

Σελίδα 1 από 46