Δευτέρα, 27 Μαϊος 2024 20:16

Δελτίο τύπου Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Αντιπυρική Περίοδος 2024«Μέτρα πρόληψης - Αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιών- Μέτρα προστασίας».

 

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι η Αντιπυρική Περίοδος διαρκεί από 01-05-2024 έως και 31-10-2024. Παρακαλούμε τους πολίτες, τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των νησιών του Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) λαμβανομένων υπόψη των κλιματολογικών παραγόντων του Νοτίου Αιγαίου (ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες κ.α.)  να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία για οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψη τους.

Ενημερώνουμε ότι βρίσκονται σε ισχύ η νέα Πυροσβεστική διάταξη 9/2024 (ΦΕΚ 2387/Β/2024) η οποία αντικαθιστά τις προγενέστερες Πυροσβεστικές Διατάξεις και ισχύει από 1/5/2024. Σύμφωνα με την ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη:

 • Ορίζονται ως πεδίο εφαρμογής τα δάση ή δασικά οικοσυστήματα, οι δασικές εκτάσεις και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (Α’ 289) και του άρθρου 5 του ΠΔ 32/2016 (Α’ 46). Οι εκτάσεις περιαστικού πρασίνου, σε κηρυγμένες δασωτέες ή ως αναδασωτέες εκτάσεις, σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. Οι περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας (όπως Εθνικά Πάρκα, εθνικοί δρυμοί, περιοχές Natura, καταφύγια άγριας ζωής, προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λπ.). Οι αγροτικές εκτάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 3030/1954 (Α’ 244). Οι υπαίθριοι χώροι που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των ανωτέρω εκτάσεων και περιοχών. Καθορίζονται επιπροσθέτως μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και σε οικοπεδικους και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή εντός ορίων οικισμού χωρίς σχέδιο που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις.
 • Στα άρθρα 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 και 12 ορίζονται οι Γενικές διατάξεις, οι απαγορεύσεις και περιορισμοί που αφορούν καύσεις (υπολειμμάτων καλλιέργειας, κλαδεμάτων, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκοτόπων κ.ά.), θερμές εργασίες, κάπνισμα μελισσών, χρήση φωτιάς στο ύπαιθρο.
 • Στα άρθρα 13, 14, 15 16, 17, 18 τα μέτρα, απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που αφορούν εύφλεκτες ουσίες, απορρίμματα, απόβλητα, ογκώδη αντικείμενα, χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ), χώρους λειτουργίας ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων και λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων, πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια.
 • Στα άρθρα 6, 7 και 8 την καύση πυροτεχνημάτων κ.λπ. ειδών πυροτεχνίας, ιπτάμενα φαναράκια και τη χρήση συσκευών στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων.
 • Στα άρθρα 19, 20 και 21 λοιπές γενικές απαγορεύσεις, άλλες ενέργειες και δραστηριότητες στην ύπαιθρο και εργασίες σε δασικό περιβάλλον, Γεωργικά, δασικά και λοιπά μηχανήματα
 • Ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, ενώ στο άρθρο 23 αναφέρονται οι κυρώσεις για την μη τήρηση αυτής.

Καθώς έχουν ήδη εκδηλωθεί δασικές και αγροτοδασικές πυρκαγιές κυρίως κατά την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, συνιστούμε πριν οποιαδήποτε ενέργεια,  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται σχετικά στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (τηλ. 199).

Σε περίπτωση μη τήρησης των διαλαμβανομένων στις ανωτέρω Πυροσβεστικές Διατάξεις θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» (ΦΕΚ 2233/Β/2020).

Δεν περιλαμβάνονται λοιπές ποινές ή κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, όπως των άρθρων 264 και 265 του Ποινικού Κώδικα ή του άρθρου 26 του ν. 2801/2000 (Α’ 41). 3. Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις στην αρμόδια κατά περίπτωση εποπτεύουσα, αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ.λπ.

 

Οδηγίες για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών:

 • Δεν πραγματοποιούμε υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες).
 • Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.
 • Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.
 • Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο.
 • Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσος.
 • Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.
 • Δεν χρησιμοποιούμε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις.
 • Δεν σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς.
 • Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά.
 • Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr/el- Οδηγίες προστασίας- Δασικές Πυρκαγιές) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (https://www.pnai.gov.gr/archives/16891 – Θέματα Πολιτικής Προστασίας) υπάρχουν αναρτημένες Οδηγίες Προστασίας από Δασικές πυρκαγιές.

.

Ερμούπολη  27 Μαΐου 2024

Διαβάστηκε 65 φορές

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.