Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 14:13

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΗΜΟΝΗΣΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ (ως βοσκήσιμες εκτάσεις)

Πατήστε στο συνημμένο αρχείο.

Διαβάστηκε 73 φορές