Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 08:16

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Κάλυμνος, 12-10-2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 16η του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 29/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων ΜΑΝΑ - Ιωάννα Καρπάθιου» με θέμα: « Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄και Β΄τριμήνου οικονομικού έτους 2017»
2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 24/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων ΜΑΝΑ - Ιωάννα Καρπάθιου» με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με την έκθεση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή βάσει της υπ΄αριθμ. 37/6-6-2014 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών»
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ της 13/9/2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και του Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
4. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο FCH2JU και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλυμνίων και της Συνεργαζόμενης Εργολαβίας κυψελών καυσίμου υδρογόνου
5. Κατάταξη δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε ομάδες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλυμνίων (άρθρο 4 του Ν. 4479/2017)
6. Έγκριση Σχεδίου Ανακύκλωσης Δήμου Καλυμνίων
7. Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων-κατασκευή νησίδων πράσινων σημείων
8. Καθορισμός τελών καθαριότητας-φωτισμού και ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018
9. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καλυμνίων-ECOELASTICA με αντικείμενο τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών από ανεξέλεγκτη διάθεση
10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών του έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Καλυμνίων στη θέση Αραμανού- Γιαννοχώραφα»
11. Μίσθωση ακινήτου για χρήση ως χώρου διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων
12. Έγκριση διενέργειας προμήθειας δύο απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα πρέσας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καλυμνίων και καθορισμός τρόπου ανάθεσης
13. Λήψη απόφασης για μη επιστροφή δεδουλευμένων υπαλλήλου λόγω καθυστερημένης κοινοποίησης της Α.Π. 899/28-07-2017 απόφασης Διευθυντή ΕΦΚΑ Ρόδου
14. Λήψη απόφασης για τυχόν μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-19
15. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 48/2017 απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου με θέμα «Επιμήκυνση του ήδη χορηγηθέντος Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»
16. Εξέταση αιτήματος Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου Άνδρου (ΛΑ.Χ.Ο.Α.) για τη δωρεάν παραχώρηση τοπικής παραδοσιακής γυναικείας φορεσιάς και βιβλίων της Καλύμνου
17. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της «Κάλυμνος Πολυδραστική Α.Ε.ΟΤΑ»
18. Αντικατάσταση Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ.
19. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής-βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
21. Έγκριση μετακίνησης αιρετών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Διαβάστηκε 1063 φορές

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates