Συνεδριάσεις ΔΣ και επιτροπών
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 08:14

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 22-2-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 23η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 13:22

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου ΔΣ

Κάλυμνος, 21-2-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 21η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση δαπανών διεξαγωγής συνάντησης των μελών του δικτύου «Ενδυνάμωση της Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Πιλοτικών Νησιωτικών Δήμων» και εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα πλαίσια του προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα»

2. Το κατεπείγον της σύγκλησης προκύπτει από το γεγονός ότι στις 27 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Καλύμνου συνάντηση των μελών του δικτύου «Ενδυνάμωση της Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ Πιλοτικών Νησιωτικών Δήμων» και εκπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα» και κρίνεται άμεση η ανάγκη έγκρισης των δαπανών που θα προκύψουν από την πραγματοποίηση του συνεδρίου.
.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 13:20

Ενημέρωση για συνέχιση συνεδρίασης του ΔΣ

Κάλυμνος, 21-2-2018

Σας ενημερώνω ότι η συνεδρίαση της Παρασκευής 16ης Φεβρουαρίου 2018, που διακόπηκε, θα συνεχιστεί σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19: 30, με τα εναπομείναντα θέματα της πρόσκλησης που σας διανεμήθηκαν με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2909/12-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με εκτίμηση

Νικόλαος Κουνενάκης
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 14:49

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 12-2-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 16η του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου την 3η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1. Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης για τα έτη 2015, 2016 & 2017.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018 10:05

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 26-1-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 30η του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση της Τρίτης 23ης Ιανουαρίου 2018, που διακόπηκε, θα συνεχιστεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20: 00, με τα εναπομείναντα θέματα της πρόσκλησης που διανεμήθηκαν με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1449/19-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 14:51

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 19-1-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 31η του μηνός Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης για τα έτη 2015, 2016 & 2017.

Ο χώρος διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 11-1-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 12η του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Π/Υ-Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2018
Το κατεπείγον της σύγκλησης προκύπτει από το γεγονός ότι πρέπει ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση κωδικών προϋπολογισμού , ώστε υποβάλλει τον προγραμματισμό του για προσλήψεις του έτους 2018, για το οποίο υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Επίσης, πρέπει να συμπληρωθούν άμεσα στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα κάποια έργα, τα οποία βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο είτε για υπογραφή σύμβασης είτε για δημοπράτησή τους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates