Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαγκούλιας Ποθητός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φρατζής Νέστωρ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρίνος Ιωάννης

ΜΕΛΗ (αλφαβητικά, ανά παράταξη)

 Αλεξανδράκη Μαρία

Βάλλας Μιχαήλ

Γαλιμιτάκης Ιωάννης

Διαμαντής Ιωάννης

Ζαΐρης Κωνσταντίνος

Μαργαρίτης Νικόλαος

Μελάς Γεώργιος

Πέρος Γεώργιος

Πλάτσης Χαράλαμπος

Ρήγας Μικές

Τηλιακός Σακελλάριος

Τρικοίλης Γεώργιος

Ψαράς Γεώργιος

---

Ζερβός Σακελλάριος

Λελέκης Μιχαήλ

Μαγκάκης Ιωάννης

Μαστροκούκος Ιωάννης,

Μουσελλής Εμμανουήλ

---

Διακομιχάλης Δημήτριος

Ζωΐδης Παντελής

Ψαρομπά Σεμίραμις

---

Μαγκάκης Ιωάννης του Μιχαήλ

Μαύρος Γεώργιος

---

Χούλης Σάκης

Εκτύπωση Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates