Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαγκούλιας Ποθητός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φρατζής Νέστωρ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρίνος Ιωάννης

ΜΕΛΗ (αλφαβητικά, ανά παράταξη)

 Αλεξανδράκη Μαρία

Βάλλας Μιχαήλ

Γαλιμιτάκης Ιωάννης

Διαμαντής Ιωάννης

Ζαΐρης Κωνσταντίνος

Μαργαρίτης Νικόλαος

Μελάς Γεώργιος

Πέρος Γεώργιος

Πλάτσης Χαράλαμπος

Ρήγας Μικές

Τηλιακός Σακελλάριος

Τρικοίλης Γεώργιος

Ψαράς Γεώργιος

---

Ζερβός Σακελλάριος

Λελέκης Μιχαήλ

Μαγκάκης Ιωάννης

Μαστροκούκος Ιωάννης,

Μουσελλής Εμμανουήλ

---

Διακομιχάλης Δημήτριος

Ζωΐδης Παντελής

Ψαρομπά Σεμίραμις

---

Μαγκάκης Ιωάννης του Μιχαήλ

Μαύρος Γεώργιος

---

Χούλης Σάκης

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

Επικοινωνία

Δήμος Καλυμνίων, Ενορία Χριστού, Κάλυμνος 85200
email: mok@kalymnos.gr
Ληξιαρχείο- Δημοτολόγιο
Τηλ: 22433 60128, 130, Φαξ: 22433 60131
Δημοτολόγιο
Τηλ: 22433 60129
Γραμματεία
Τηλ: 22433 60121, 122, Φαξ: 22433 60123
Γραφείο Επικοινωνίας Δημάρχου
Τηλ: 22433 60105, 106