Δημοτικό Συμβούλιο

Posted in Δήμος

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελείται από τους εξής:

  • Γαβαλάς Νικόλαος - Πρόεδρος ΔΣ
  • Κάτρη Αναστασία - Αντιπρόεδρος ΔΣ
  • Μελάς Γεώργιος - Γραμματέας ΔΣ

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα ονοματεπώνυμα όλων των Δημοτικών Συμβούλων, κατά δημοτική παράταξη.

1) ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ (Δήμαρχος Δημήτριος Διακομιχάλης)

Γαβαλάς Νικόλαος - Πρόεδρος ΔΣ

Γιαννικουρής Νικήτας

Ζωίδης Παντελής

Μαγκάκη Ρένα 

Τσέρος Ηλίας

Ψαρομπά Σεμίραμις

2) ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Μαστροκούκος Ιωάννης

Καμπουράκης Μιχαήλ

Κάτρη Αναστασία - Αντιπρόεδρος ΔΣ

Κάτρης Μιχαήλ

Λελέκης Μιχαήλ 

Μακρυνάκης Κωνσταντίνος

 

 

3) ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Γαλουζής Ιωάννης

Μαγκούλιας Ποθητός

Μελάς Γεώργιος - Γραμματέας ΔΣ

Ρήγας Μικές

Τρικοίλης Γεώργιος

Ψαράς Γεώργιος

4) Η ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ

Γεώργιος Μαύρος

Ασωνίτης Νικήτας

Κατέρη Μελίνα

Κουκουβάς Μικές

Μαγκάκης Ιωάννης

5) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

Μιχαήλ Μπούκης

Καμπουράκη Καλλιόπη

Τσαγκάρης Νικόλαος

6) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Σάκης Χούλης

Εκτύπωση