Μέλη ΔΣ με συγκεκριμένες αρμοδιότητες

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΚΑΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:
Α. την Εποπτεία και τον Συντονισμό της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων. Β. την Εποπτεία και Συντονισμό της Καταγραφής και της Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Καλυμνίων.

2.  ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
την Εποπτεία και τον Συντονισμό των δράσεων του Δήμου στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Ευρωπαικών Προγραμμάτων.

3. ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΧΑΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
την Εποπτεία και Συντονισμό στον τομέα της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
την Εποπτεία και Συντονισμό στον τομέα της ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

5. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
την Εποπτεία και τον Συντονισμό στον τομέα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ.

Εκτύπωση Email