Συνεδριάσεις ΔΣ και επιτροπών

Κάλυμνος, 27-6-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  1η  του μηνός Ιουλίου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 13.00’’.

Κάλυμνος, 27-6-2016

Διά της παρούσης καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 27η του μηνός Ιουνίου  2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

Κάλυμνος, 22-6-2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 23η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα  20.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Κάλυμνος, 21-6-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη * συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  22η  του μηνός Ιουνίου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 12.00’’.

Κάλυμνος, 2-6-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  3η του μηνός Ιουνίου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14.00’’.

Κάλυμνος, 2-6-2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 6η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα  20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Κάλυμνος, 30-05-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  30η του μηνός Μαΐου  2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14.00’’.

1. Διάθεση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες μετακίνησης-διαμονής του Τσουγκράνη Μιχαήλ στην Αυστραλία

Ο Αντιπρόεδρος

Μουσελλής Εμμανουήλ

Κάλυμνος, 26-5-2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 30η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα  20.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Κάλυμνος, 23-5-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  27η του μηνός Μαΐου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14.00’’.

Κάλυμνος, 19-5-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  20η του μηνός Μαΐου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 10.00’’

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates