Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 12:58

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή της υπηρεσίας "Μεταφορές εν γένει 2017-2018"

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για να κάνετε λήψη του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Διαβάστηκε 1010 φορές
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates