Τετάρτη, 23 Μαϊος 2018 11:12

Διαγωνισμός για την προμήθεια "Τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι μηχανικής αποκομιδής, ονομαστικού όγκου 1.100 λίτρων και 360 λίτρων"

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη

Πατηστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη

Πατήστε εδώ για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Διαβάστηκε 1097 φορές
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates